Urvaste vald

Vallavalitsus

Esileht | Trüki

NB! Käivitus uus hajaasustuse programm lastega peredele. Vaata lähemalt www.urvaste.ee/index.php

Aadress: Kuldre küla, Urvaste vald, 66517 Võru maakond
Telefon: 785 7304
Faks: 785 7307
E-post: vald@urvaste.ee  

Vallavalitsuse koosseis:
Vallavanem Riho Roon
Abivallavanem Avo Kirsbaum

Sotsiaalnõunik Maarika Tikman
Pearaamatupidaja Liina Tell
Kuldre Kooli direktor Rait Laatsit

 

Vallavalitsuse tööaeg:
Esmaspäev-reede kella 8.00 kuni 16.30. 
Lõunavaheaeg: 12.00 - 12.30

Kodanike vastuvõtt:
Esmaspäev kella 09.00 - 12.00 ja 12.30 - 15.00
Teisipäev kella 09.00 - 12.00 ja 12.30 - 15.00
Reede kella 09.00 - 12.00 ja 12.30 - 15.00

VALLAVALITSUSE TÖÖTAJAD: 
 
Vallavanem Riho Roon
Telefon: 782 1905;
GSM: 5059906
E-post:  riho@urvaste.ee 
Tööülesanded: valla üldjuhtimine, valla esindamine, suhtlemine riigivõimu- ja valitsemisorganitega ning vallavolikoguga, sõlmib valitsuse nimel lepinguid, valla arengu strateegiline planeerimine jne.
Haridus:  Kõrgem / põllumajandus ökonoomika

Abivallavanem Avo Kirsbaum
Telefon: 782 1906;
GSM: 503 2057
E-post: avo@urvaste.ee
Tööülesanded: valla strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine, arendustegevus, majandusalase tegevuse juhtimine ja koordineerimine.
Haridus:

Vallasekretär Heigo Petsi
Telefon: 785 7304;
E-post: sekretar@urvaste.ee
Tööülesanded: kantselei juhtimine, juriidilised küsimused,  dokumendihaldus, personalitöö, asjaajamise korraldamine jne.
Vallasekretäri ametijuhend (PDF)
Haridus: 

Pearaamatupidaja Liina Tell
Telefon: 782 1904;
E-post: liina@urvaste.ee
Tööülesanded: raamatupidamise korraldamine, rahaliste dokumentide kontroll, eelarve täitmise kontroll ja aruanne, raamatupidamist puudutavate õigusaktide väljatöötamine ja kinnitamiseks esitamine jne.
Pearaamatupidaja ametijuhend (PDF)
Haridus: Rakenduskõrgharidus / raamatupidamine

Sotsiaalnõunik Agnes Parmas (ametisuhe  peatunud)
Sotsiaalnõuniku asendaja Maarika Tikman
Telefon: 785 7355;
E-post: maarika@urvaste.ee
Sotsiaalnõuniku ametijuhend (PDF)
Haridus: Magister / sotsiaalteadused

Raamatupidaja/sotsiaaltöötaja Maimu Reiljan
Telefon: 785 7257;
E-post: maimu@urvaste.ee  
Tööülesanded: rahaliste dokumentide kontroll, varade arvestus, maksukorralduste koostamine, töötasude arvestus jne.
Raamatupidaja ametijuhend (PDF)
Haridus: Kõrgem / põllumajanduse raamatupidamine

Noorsootöötaja/registripidaja Anita Tretjak
Telefon 53053142
E-post: anita@urvaste.ee
Tööülesanded: vallakantselei asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine ning  registrite pidamine, valla noorsootöö korraldamine ja noortekeskuse jutimine.
Noorsootöötaja ametijuhend
Registripidaja ametijuhend
Haridus: Keskeri / sekretär

Maanõunik Ain Kikas (teenistussuhe ajutiselt peatunud)
Maanõuniku asendaja Tõnu Ilves
Vastuvõtt: teisipäev
Telefon: 785 7189;
GSM: 5059874;
Tööülesanded: maamaks, maaga seonduvate küsimuste lahendamine, maakatastriga seotud valla ülesannete täitmine, maa kasutada andmise ja äravõtmisega seotud õigusaktide projektide ettevalmistamine jne.
Maanõuniku ametijuhend (PDF)
Haridus: Kõrgem / maakorraldusinsener

Ehitusnõunik Aarne Kaur
Vastuvõtt: teisipäev
GSM: 518 3731
Haridus: Kõrgem / ehitusinsener
 

Ametnike palgaandmed